skip to Main Content

SPİKERLİK, SUNUCULUK KURS PROGRAMI

Günümüzün gözde iş alanlarından bir tanesi olan spikerlik, bu alanda eğitimli insan ihtiyacının bulunması kaçırılmayacak bir fırsattır. Bu eğitimle profesyonel bir spiker ya da sunucu olabilirsiniz. Çünkü mesleğin can alıcı noktalarını kaliteli hocalar eşliğinde öğreneceksiniz.

 • DİKSİYON
 • SES EĞİTİMİ
 • SPİKERLİK
 • SUNUCULUK

Bu beceriler ve kurs sonunda alacağınız MEB onaylı sertifika ile sektörün can alıcı kanallarında çalışabilir ve kariyerinizde önemli bir adım atma imkânına sahip olabilirsiniz.

PROGRAMIN AMACI:

Bu program ile kursiyerlerin;

 • Kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılır konuşma becerisi kazanmaları,
 • Kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilmeleri,
 • Soluklarını denetleyebilmeleri,
 • Seslerini eğitebilmeleri,
 • Seslerini etkili bir biçimde kullanabilmeleri,
 • Ses bilimi açısından tüm sesleri doğru ve güzel telaffuz edebilmeleri,
 • Yazım dili ile konuşma dili arasındaki farkları kavramaları,
 • Konuşmada süre, tonlama, ezgi, vurgu kavşak gibi kuralları uygulamaları,
 • Beden dilini etkili biçimde kullanabilmeleri,
 • Kamera karşısı uygulamalar ve çekim esnasında dikkat edilecek hususlarla ilgili beceri kazanmaları,
 • Röportaj teknikleri ile ilgili beceri kazanmaları,
 • Şiir, masal, düz metin ve gazete okuyarak değerlendirme becerisi kazanmaları,
 • Naklen yayın uygulamalarını kurallarına uygun olarak gerçekleştirebilmeleri,
 • Haber ve spor spikerliği uygulamalarını kurallarına uygun olarak gerçekleştirebilmeleri,
 • Canlı yayın spikerliği uygulamalarını kurallarına uygun olarak gerçekleştirebilmeleri,
 • Perfore becerisi kazanmaları,
 • Belgesel yapımları seslendirme becerisi kazanmaları,
 • Prompter karşısında haber okuma becerisi kazanmaları,
 • Kamera karşısında haber okuma becerisi kazanmaları,
 • Hazırlıksız konuşma becerisi kazanmaları,
 • Serbest konuşma becerisi kazanmaları,
 • Konuşma ve sunum hazırlama becerisi kazanmaları,
 • Metin değerlendirme becerisi kazanmaları,
 • Meslekî etik kurallarına uygun davranışlar geliştirmeleri,
 • Spikerlik, sunuculuk mesleğini meslekteki yasa ve kurallara uygun gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

 • Bu program spikerlik, sunuculuk alanındaki mevcut gelişmeler ve sektör ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Program ile en az ilköğretim mezunu bireylerin medya sektöründe çalışabilmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaları amaçlanmaktadır.
 • Program sürecinde, kuramsal konularla birlikte uygulama da yapılacaktır. Konular işlenirken alanında uzman, deneyimli yazar, gazeteci, spiker, sunucu vb. sınıf ortamına getirilerek tecrübelerinden faydalanılması sağlanır.
 • Konuların öğretiminde bilgisayar programları, animasyonlar, videokasetler, resimler ve benzeri araç ve gereçlerden yararlanılacaktır. Konular kursiyerlere sınıfta sunumlar ile birlikte tartışma, soru-cevap, beyin fırtınası, gibi öğrenci katılımını esas alan, interaktif öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak aktarılacaktır.

 

Back To Top